Hạng Nhân Vật Thời gian sống sót Giết Xác Sống Giết Người Giết Cướp
1UmiYuuki2 Tuần 0 Ngày 3 Giờ 21 Phút 43 Giây 251198123
2ChuTichSenpai1 Tuần 5 Ngày 9 Giờ 26 Phút 44 Giây 12192033
3memem1 Tuần 1 Ngày 5 Giờ 20 Phút 7 Giây 18500
4SweetCandy1 Tuần 0 Ngày 20 Giờ 1 Phút 14 Giây 9300
5thein1 Tuần 0 Ngày 19 Giờ 1 Phút 54 Giây 700
6trungtinh0 Tuần 5 Ngày 2 Giờ 5 Phút 30 Giây 14800
7MartinNhien0 Tuần 4 Ngày 9 Giờ 12 Phút 27 Giây 50431034
8MuaXacSig0 Tuần 3 Ngày 5 Giờ 10 Phút 48 Giây 921
9SkyGodsDevil0 Tuần 3 Ngày 4 Giờ 22 Phút 51 Giây 2000
10Erotica0 Tuần 3 Ngày 1 Giờ 15 Phút 56 Giây 20120