Hạng Nhân Vật Thời gian sống sót Giết Xác Sống Giết Người Giết Cướp
1UmiYuuki2 Tuần 0 Ngày 1 Giờ 47 Phút 22 Giây 251098123
2ChuTichSenpai1 Tuần 5 Ngày 9 Giờ 20 Phút 39 Giây 12192033
3Sandyy1 Tuần 4 Ngày 8 Giờ 37 Phút 38 Giây 501
4memem1 Tuần 1 Ngày 5 Giờ 20 Phút 7 Giây 18500
5thein1 Tuần 0 Ngày 18 Giờ 29 Phút 48 Giây 700
6SweetCandy0 Tuần 6 Ngày 22 Giờ 40 Phút 43 Giây 8500
7Pen0 Tuần 6 Ngày 11 Giờ 50 Phút 50 Giây 124010
8trungtinh0 Tuần 5 Ngày 2 Giờ 5 Phút 30 Giây 14800
9MartinNhien0 Tuần 4 Ngày 9 Giờ 6 Phút 5 Giây 50431034
10MuaXacSig0 Tuần 3 Ngày 5 Giờ 10 Phút 48 Giây 921